De Happentapper is een distributie-concept, geschikt voor dunbevolkte (krimp-)gebieden.
In Groningen en Friesland zijn de afstanden tussen de kleine woonkernen groot.
De transportkosten zijn daardoor relatief hoog: geringe omzet en veel kilometerkosten per rit.
Echter, de infrastructuur is nog in topconditie: goede kanalen, wegen en spoorwegen,
al zijn de stationnetjes klein en nauwelijks meer dan een verhoogd reizigersplatform met wat schuilmogeljkheden.

welnu, de Happentapper maakt daar gebruik van.

Naar pag 2.